NHÀ HÀNG THIÊN THANH GIA LAI

Hotline

0932.190038

Working Time

MON - SAT 08:00 - 17:00

Tiếng Việt      Tiếng Anh

NHÀ HÀNG THIÊN THANH GIA LAI

NHÀ HÀNG THIÊN THANH GIA LAI

Qui mô:Nhà hàng rộng 4000m2 bao gồm các hạng mục phụ.

Phạm vi công việc: Tổng thầu thiết kế thi công.

Giá trị: 5 tỷ.

Vị trí: Thành phố Pleiku- Gia Lai.

: ad@anhduongbuilding.com
: 0932.190038