KHO THUỐC LÁ HƯNG PHÚ NINH THUẬN

Hotline

0932.190038

Working Time

MON - SAT 08:00 - 17:00

Tiếng Việt      Tiếng Anh

KHO THUỐC LÁ HƯNG PHÚ NINH THUẬN

KHO THUỐC LÁ HƯNG PHÚ NINH THUẬN

 

Qui mô: Diện 8.000m2

Phạm vi công việc: Thiết kế và thi công.

Giá trị:13.5 tỷ.

Vị trí:Thành Phó Phan Rang, Tỉnh Ninh Thuận

: ad@anhduongbuilding.com
: 0932.190038