Dự Án Nguyên Lâm

Hotline

0932.190038

Working Time

MON - SAT 08:00 - 17:00

Tiếng Việt      Tiếng Anh

Dự Án Nguyên Lâm

Dự Án Nguyên Lâm

Nhà Xưởng Nguyên lâm

Diện tích: 15.000 m2

Vị trí: Bến Cát, Bình Dương

 

: ad@anhduongbuilding.com
: 0932.190038